Tiirasaaren moratorioalueen säännöt

Ellos Deatnu!

Tiirasaaren moratorioalueen säännöt

Tiirasaaren moratorio on julistettu Tenon uuden kalastussäädöksen vuoksi ja se tarkoittaa, että uusien pyyntisäädösten käytäntöönpano on pysäytetty Tiirasaarta ympäröivällä vesistössä. Tiirasaaren moratorioalueen säännöt ovat pätevät Tiirasaaren moratorioalueella.

Paikan oikeudet

Tiirasaari on sinne kuuluvien lintujen, eläinten, hyönteisten, kasvien ja muiden luontokappaleiden saari, jossa ihminen on vieraana. Tiirasaarella on samat oikeudet kuin meillä ihmisillä ja niin on myös saaren muilla luontokappaleilla, kuten kaloilla, linnuilla ja hyönteisillä. Tiirasaarella kokonaisuudessaan on oikeus hyvään elämään, biologiseen monimuotoisuuteen, tasapainoon, puhtaaseen veteen ja ilmaan, ja siihen, että turmeltuneet käytänteet korjataan. Tiirasaari elinympäristöineen tulee elää ja selviytyä terveenä.

Keskustelu

Saari on meidän ihmisten kumppani, väärti, henkinen lähde ja asuinpaikka/koti. Olemme yhteydessä saareen, kuuntelemme maata ja opimme siltä. Saareen saavuttaessa on soveliasta pyytää lupaa käynnille paikalta. Lähdettäessä kiitetään paikkaa ja kaikkea siihen kuuluvaa. Saarelle ei tule jättää mitään saarelle haitallista. Kun lähdemme, lähdemme rauhassa. Huolehdimme meidän ja saaren välisestä yhteydestä, sillä se edistää meidän henkistä ja fyysistä hyvinvointiamme. Me tarvitsemme tätä yhteyttä, jotta voimme elää hyvän ja terveellisen elämän.

Kalastus

Kalastamme sen verran kun tarvitsemme. Tiirasaaren moratorion mukaan uudet kalastussäädökset ovat pysäytetty ja urheilukalastusluvat, joita paikalliset eivät ole hyväksyneet, eivät ole voimassa alueella. Kalastusturistien tulee kysyä lupa Tenojokilaakson saamelaisilta ja erityisesti aluetta hallinnoivilta ihmisiltä. Moratorion ajan alueen kalastuksen perustana on saamelainen perinteinen oikeuskäsitys ja kalastuskäytänteet.

 Huolenpito

Tiirasaaressa otamme vastuun elämästä, luonnosta ja ihmisenä olemisen kokonaisuudesta. Saari on herkkää aluetta ja siksi sen luonnonvaroja tulee hallita järkevästi ja ekologisesti. Kuljemme alueella rauhallisesti, emmekä häiritse saarta, eläimiä, henkiä tai ihmisiä. Saaren yläosa ja etelänpuoleinen ranta ovat varattu linnuille ja sinne ihmisen ei tule mennä.

 Oikeudenmukaisuus

Olemme Tiirasaaressa vaalimassa ja palauttamassa esivanhempiemme ja luonnon perintöä. Tavoitteena on palauttaa voimiinsa luonnon ja meidän oikeudet ja väkivallattomin keinon luoda alku Saamenmaan itsemääräämisoikeudelle. Se on tavoitteemme, velvollisuutemme ja vastuumme.

 Rakkaus

Rakastamme luontoa, eläimiä, kasveja, ihmisiä, henkiä, kulttuuriamme ja esivanhempiemme perintöä. Vahvistamme ja rohkaisemme selviytymään ja auttamaan Saamen kansaa kohti tervettä ja turvallista tulevaisuutta. Kuljemme rakkauden tiellä, emme vihan.

 Sovinnollisuus ja turvallisuus

Elämme ihmisiksi ja sovinnossa ja huolehdimme turvallisuudesta ja hyvästä hengestä. Emme mekasta, panettele, käytä väkivaltaa tai alista toista. Saareen ei ole lupa tuoda alkoholia tai huumaavia aineita.

 Hyvänsuopuus ja rehellisyys

Olemme hyvänsuopia toisillemme ja jaamme tarvikkeemme, ruuan ja tietomme, jotka ovat hyödyksi tavoitteellemme ja Tiirasaarelle. Jaa perinnetietosi, näkemyksesi ja puheesi rehellisesti, avoimesti ja hyvin tarkoitusperin.

 Laavustelu

Kunnioitamme laavustelutapoja, jotka ovat siirtyneet meille tuhansien vuosien takaa. Pidämme posiota, tulisijaa ja ovenseutua pyhänä. Emme oleskele posiossa, emmekä kulje sen yli. Laavunemännälle ja –isännälle ovat varatut sisimmät paikat loitiossa, lähellä posiota. Vieraat odottavat oven vieressä kunnes heille tarjotaan paikkaa peremmältä. Laavustelijat pitävät laavun ja pihan siistinä. Jokainen huolehtii itsestään, jotta muiden kantaa turhaa vastuuta muista.